CGV Parkson Đồng Khởi

CGV Parkson Đồng Khởi

CGV Parkson - Dong Khoi - MALL SHOPPING - Parkson

Website: https://www.wycajafaq.mobi

 +1 (175) 127-1924

 +1 (269) 867-1784

 số 35 bis-45, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

Đặt trong: Parkson Saigon Tourist Plaza
Địa chỉ: Tầng 5, số 35 bis-45, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại: 1900 6017

Cubic Zirconia - CZ

Cubic Zirconia - 04 :

Cubic Zirconia - 04 A

Location Info

CGV Parkson Đồng Khởi

số 35 bis-45, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000